Jak pečovat o elektronické klávesy či digitální piano

Aby vám váš klávesový nástroj dlouho vydržel

Správná péče o elektronické klávesy, syntezátor nebo digitální piano je důležitá pro zachování jejich kvality a prodloužení životnosti. Na základě naší praxe zde uvádíme několik tipů, jak se o nástroje správně starat a jak předejít potenciálním problémům:

 1. Umístění, skladování a manipulace s nástrojem:
  • Umístěte svůj přenosný klávesový nástroj na stabilní a rovnou plochu, popř. kvalitní pevný stojan, čímž zabráníte nechtěnému převrhnutí a vážnému mech. poškození.
  • Chraňte nástroje před přímým sluncem a vlhkostí. Přímé sluneční světlo díky UV záření způsobuje žloutnutí bílých kláves.
  Skladování momentálně nevyužívaného nástroje ve vlhkém sklepě nebo v zimě promrzlé garáži určitě nedoporučujeme z důvodu možné koroze elektroniky. Suché prostředí a pokojová teplota jsou ideální. Při přenesení nástroje ze zimy do tepla dochází ke kondenzaci vlhkosti na povrchu i uvnitř nástroje – z toho důvodu je vhodné jej před zapnutím nechat několik hodin odstát.
  • Pokud nástroje delší dobu nepoužíváte, čas od času je doporučujeme zapnout pro regeneraci el. součástek.
  • Při hraní nejezte a nepijte; na akcích si dávejte pozor na pohyb hostů s tekutinami kolem nástroje.
  • Elektronice také nesvědčí cigaretový kouř, o vašich plicích ani nemluvě 🙂
  • Nástroj postavený v místnosti doporučujeme zakrývat ideálně nepromokavým obalem jako prevenci možného zatečení tekutin.
  • Dejte si pozor na rozmary malých dětí či domácích mazlíčků 🙂
  • Před bouřkou z pochopitelných důvodů doporučujeme elektronické nástroje a přístroje úplně vytáhnout ze síťové zásuvky – jistota je jistota.
  • Zejména u nástrojů s vestavným pevným diskem (HDD) se vyhněte otřesům.
  • U nástrojů s většími dotykovými obrazovkami poměrně často dochází při nehodách k poškození displeje. Náhradní displeje nebývají zrovna levné, tak je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
 2. Přeprava:
  • Pro převážení nástroje na zkoušky a koncerty určitě doporučujeme zainvestovat do pevného kufru – zabráníte tak nechtěnému mech. poškození a případné nákladné opravě.
 3. Propojování:
  • Zvukové aparatury a elektronické nástroje propojujte signálovými vodiči vždy ve vypnutém stavu, teprve potom zapněte napájení – předejdete tak vzniku elektrostatických výbojů, signálovým rázům a možnému poškození elektroniky.
 4. Čištění:
  • Pravidelně čistěte klávesy a displej pomocí měkkého hadříku a čisticího prostředku určeného pro elektroniku. Neužívejte drastické tekutiny, které by mohly poškodit plasty a elektroniku. Při používání štětců nebo jiných pomůcek pro čištění buďte opatrní, abyste nástroj nepoškodili.
  • Zejména u keyboardů, hudebních aranžérů či digitálních pian s vestavnými reproduktory doporučujeme tyto čas od času nechat odborně vyčistit. Předejdete tak možnému nadměrnému zanesení reproduktorů prachem a smítky, což může výrazně ovlivnit kvalitu zvuku. Rovněž po několika letech nástroje v provozu doporučujeme pravidelné odborné čištění klaviatur – prodloužíte tak jejich životnost.
  • Fotografie ukazují běžné znečištění klávesových nástrojů – klaviatura a vestavný reproduktor.
 5. Upgradování firmware:
  • Každý zásah do operačního systému s sebou nese potenciální riziko zhroucení paměti nástroje, obzvláště při nechtěném výpadku proudu během aktualizace. Pokud to není absolutně nutné, aktualizace firmware v aranžérech nebo syntezátorech spíše nedoporučujeme.
 6. Opravy:
  • Pokud se objeví na vašem elektronickém klávesovém nástroji problém, neodkládejte opravy. Například špatně fungující ovládací tlačítka na přístroji nutí uživatele vyvinout stále větší a větší sílu k jejich stlačení, což ve finále může způsobit prasknutí plastových hmatníků, či dokonce tlačítkové desky. Jiskření v napájecím zdroji (může se např. projevit jako pohasínání displeje/ el. sršení) může způsobit vážnou elektronickou závadu. Kontaktujte odborníka, který vám s opravou pomůže.
  Pokud dojde k nechtěnému vniknutí tekutiny do nástroje, čištění neodkládejte. I když se bezprostředně po nehodě jeví nástroj stále jako plně funkční, cca za několik měsíců by vás mohla nemile překvapit koroze na deskách s elektronikou, která se většinou opravuje velmi obtížně.
  Pokud nejste odborníky na opravy elektroniky a velmi mechanicky zruční, pokusy o opravy svépomocí důrazně nedoporučujeme. Jedná se o složité elektronické přístroje a neodborné zásahy mohou způsobit až neopravitelné poškození, popř. výrazné prodražení následné opravy v odborném servisu. Při opravách nástroje pod napětím hrozí úraz el. proudem!

Přejeme vám, ať vám vaše elektronické klávesy slouží po mnoho let.

Tým Keyboardservis.cz